TO TICHO TADY TEĎ

„Milý příteli a poutníku nekonečnem! Pojď se na chvíli zastavit na své pouti a nasměrovat neviditelné kroky dovnitř, obrátit pozornost k sobě samému k tomu, kým skutečně jsi. A při tom si hluboce, hluboce odpočinout a načerpat psychickou a ve výsledku i fyzickou sílu na další cestu Životem..“

Vedená meditace TO TICHO TADY TEĎ je ideální pro všechny, kdo se potřebují hluboce uklidnit a zažít skutečné spočinutí ve svém nitru - zažít co to znamená prostě být, bez myšlenek a s nimi spojených, na ně navázaných pocitů, prostě onoho zmatku a chaosu, který má většina většina dnešních lidí ve svých hlavách, srdcích, a který se bohužel po nějaké době stává příčinou fyzických či psychických zdravotních potíží..
Bez vědomé přestávky, bez rozvíjení umění myšlenkového a emočního klidu, se s přibývajícím věkem naše myšlenky a pocity stávají stále stereotypnějšími, s menší vyhlídkou na zásadní změny a posuny…

Proto je tak důležité začít s pravidelnou meditační praxí, ideálně ještě dnes!(-:

Od vnějšího kruhu se budeme společně nořit stále hlouběji a blíže k našemu božskému středu, v němž spočineme tak dlouho, jak bude možné - v nahrávce jde o několik minut, nicméně postupně můžeme tuto schopnost prohlubovat, prodlužovat tak dlouho, až se stane naší přirozeností i v běžném životě!

Vedená meditace je provázena jemnou, andělskou hudbou skladatele Kamila Holuba, kterou možná znáte z předchozích nahrávek.

Doba trvání: 29 min / Hlas a text: Alita Zaurak / Hudba: Kamil Holub / Zvuk a střih: Kamil Holub / Grafické zpracování: Alita, Gordon a UI / vydání: Mandalia, rok 2023

Cena: 250 Kč / 10 Eur

Přátelé, děkuji za váš zájem a přeji krásné a hluboké prožitky!