NA OSTROVĚ HARMONIE

Dvě meditace napomáhají harmonizaci mužského a ženského principu a posílení intuice a tvůrčí vizualizace.

MEZI ZEMÍ A NEBEM (21 minut)

Muž směřuje vzhůru k nebesům, žena klesá dolů na zemi. Dvě základní síly, aktivní a pasivní, stoupající a klesající, se setkávají uprostřed, v krajině srdce, kde se mohou prolnout, milovat, vzájemně obohatit a my můžeme prožít vzácné stavy hlubinného spočinutí, míru a souznění sami v sobě.

MYSTERIUM SLUNOVRATU (23minut)

V období Slunovratu můžeme pohlédnout do budoucnosti s novou nadějí, stejně jako to dělali naši předkové již před stovkami let. Tuto meditaci však můžeme poslouchat a praktikovat po celý rok - napomůže vždy v okamžicích,kdy se potřebujeme soustředit na to, co je pro nás skutečně podstatné, prohlédnout skrze závoj pochyb a obav a jasně zřít, kudy vede naše další cesta životem.

Doba trvání: 45 min / Hlas a text: Alita Zaurak / Hudba: Jiří Gotz / Zvuk a střih: Jiří Gotz / Grafické zpracování: Tomáš Cach a Eva Dušejovská / 2.vydání: Mandalia, rok 2008

Cena: 250 Kč / 10 Eur

Přátelé, děkuji za váš zájem a přeji krásné a hluboké prožitky!