SLOVEM VEDENÉ MEDITACE ALITY ZAURAK:

Zvu vás k objevování nových možností odpočinku a sebeléčby…

NA OSTROVĚ HARMONIE

Dvě meditace napomáhají harmonizaci mužského a ženského principu a posílení intuice a tvůrčí vizualizace.

MEZI ZEMÍ A NEBEM (21 minut)

Muž směřuje vzhůru k nebesům, žena klesá dolů na zemi. Dvě základní síly, aktivní a pasivní, stoupající a klesající, se setkávají uprostřed, v krajině srdce, kde se mohou prolnout, milovat, vzájemně obohatit a my můžeme prožít vzácné stavy hlubinného spočinutí, míru a souznění sami v sobě.

MYSTERIUM SLUNOVRATU (23minut)

V období Slunovratu můžeme pohlédnout do budoucnosti s novou nadějí, stejně jako to dělali naši předkové již před stovkami let. Tuto meditaci však můžeme poslouchat a praktikovat po celý rok - napomůže vždy v okamžicích,kdy se potřebujeme soustředit na to, co je pro nás skutečně podstatné, prohlédnout skrze závoj pochyb a obav a jasně zřít, kudy vede naše další cesta životem.

Hlas a text: Alita Zaurak / Hudba: Jiří Gotz / Zvuk a střih: Jiří Gotz / Grafické zpracování: Tomáš Cach a Eva Dušejovská / 2.vydání: Mandalia, rok 2008

NA VLNÁCH JEDNOTY

Hlasem vedená hlubinná relaxace napomáhající spočinutí, odpoutání a načerpání psychické síly. S pomocí hlubokého dechu postupně uvolňujeme celé tělo. S uvolněním se naše psychická energie harmonicky rozproudí

Hlubinná relaxace přináší vědomé odpoutání, nikoli však pouhý únik od každodenních problémů a stresu. Postupně, krok za krokem, s pomocí hlubokého dechu pečlivě uvolňujeme celé tělo – chodidla, záda, ruce, hlavu, oblast břicha… Každá z tělesných částí je spojena s určitým zodiakálním znamením a životním tématem a také s určitými zažitými a okolím vštípenými postoji a přístupy. Nashromážděné emoce, vzpomínky, nejrůznější zkušenosti mohou dlouhodobě blokovat volné proudění životodárných sil. S nastávajícím uvolněním se naše psychická energie harmonicky rozproudí a my můžeme skutečně procitnout v osvobozujícím a meditativním stavu…

Po „návratu“ se mnohé obtížné pocity a situace často prostě rozpustí, snad proto, že jsme na nich přestali lpět. Na mnohé věci a vztahy se podíváme jakoby „odjinud“, dokážeme hlouběji procítit své skutečné potřeby a více důvěřovat intuici.

Relaxaci je obzvláště vhodné se věnovat v odpoledních hodinách. Působí osvěživě a umožní prožít zbytek dne ve vzácném stavu meditativního poklidu. Pokud při relaxaci usneme, nevadí, neboť podprahově stále vnímáme pozitivní impulsy.

Najděte si volnou hodinu, vytvořte si vhodné prostředí, v němž nebudete nikým a ničím rušeni a vydejte se na cestu za hranice prostoru a času, na setkání s Duší, do Jinam…

Doba trvání: 45 min / Hlas a text: Alita Zaurak / Hudba: Kamil Holub / Zvuk a střih: Miloš Latislav / Grafika: Eva Dušejovská / Ilustrace: Alita Zaurak / Vydavatel: Mandalia, v roce 2007

V CHRÁMU TĚLESNOSTI

Vedená meditace – putování po čakrách

Bohoslužba v chrámu našeho těla a příbytku duše…

S pomocí vizualizace, hlubokého dechu a hudby stoupáme od nejnižších úrovní k nejvyšším, od hutných vitálních základů naší existence až k těm nejjemnějším spojením s vyšším Já a k prožitku Jednoty.

Podobny květinám jsou čakry více či méně otevřeny a podle míry otevřenosti jimi proudí energie a umožňuje prožívat a realizovat danou úroveň, určité oblasti života. Stažení, uzavření neboli blokace čaker jsou způsobeny nevhodnými mentálními či emocionálními vzorci a mohou vést až k fyzickým onemocněním. Stará zranění a traumata a z nich vznikající strach, pochyby a tím i blokace čaker, mohou být také námi samými uvolněny a poléčeny….

Čakry nemůžeme uvidět běžným zrakem či nahmatat rukama, můžeme je však vnitřním zrakem vnímat, komunikovat s nimi a rozvíjet harmonicky tuto schopnost ku prospěchu svému a tím i ostatních lidí kolem nás.

Nechme energii volně proudit, dovolme své vnitřní síle a moudrosti proměnit naše životy tam, kde to již s pomocí pouhého rozumu není možné. Zdraví, sexualita a tvořivost, seberealizace, partnerství, sebevyjádření, moudrost a pochopení jsou jen a jen v nás. Místy jsou však ukryty hlouběji proto, abychom je mohli hledat a nalézat na dobrodružné cestě s názvem Sebepoznání.

Tuto meditaci je vhodné provádět kdykoliv během dne, pokud máme pocit, že potřebujeme vyrovnat nejrůznější spory a konflikty v sobě i ve vnějším světě, uzemnit a zklidnit se a povznést se k pochopení a vhledu do životních situací.

Dýchání do čaker pomůže posílit naší energetickou soběstačnost, prohloubit bytostnou sebedůvěru – důvěru v to, že nejsme jen tělem, nejsme jen emocemi, jsme také tím, kdo toto vše dalece a široce přesahuje a vědomě tvoří...

Doba trvání: 38 minut / Hlas a text: Alita Zaurak / Hudba: Kamil Holub / Zvuk a střih: Kamil Holub / Sleeve note a ilustrace: Alita Zaurak / Grafické zpracování: Eva Dušejovská / Vydavatel: Mandalia, v roce 2010

SVATBA PROTIKLADŮ

Slovem vedená tantrická meditace je inspirací pro jednotlivce i páry, je podivuhodným procesem niterné alchymie a tvořivosti.

S pomocí dechu a vizualizace vyrovnáváme energii muže a ženy uvnitř nás. Tak léčíme a harmonizujeme své partnerské vztahy a milostný život a pomáháme sami sobě stát se harmonickou a celistvou bytostí. 

Během této vedené meditace můžeme jednoduchým způsobem pomocí dechu, vizualizace a následovného hlubokého prožitku uchopit základní tantrické principy:

Přijímáme své mužské či ženské tělo.

Přijímáme existenci muže či ženy ve svém životě

Setkáváme se nejen na tělesné, ale i na srdeční a duševní úrovni.

Mezi námi i v nás proudí energie, se kterou můžeme tvořit, léčit se, vnímat jí.

Postupně přestáváme sami sebe chápat jako odděleného a osamoceného jedince. Začínáme v každém okamžiku vnímat a prožívat své spojení se Zdrojem a matkou Zemí a setkání s každým mužem či ženou se stává skutečnou oslavou a radostí…

Jsme-li si plně vědomi sami sebe, jsme naplněni Láskou, stáváme se tělem Lásky a tuto skutečnost vyzařujeme do vnějšího světa. Zákonitě tak zveme do svého života toho, s kým můžeme opravdu, bez zbytečného utrpení a dramat naplno a intenzivně sdílet a rozvíjet svou existenci...

SEBELÉČBA

Slovem vedená meditace

Co to vlastně znamená být zdravý? Co znamená léčit se?

Skutečně je třeba přenášet zodpovědnost za své zdraví na někoho jiného,jak jsme to doposud často dělali? Pomoc druhých, zkušených lékařů a léčitelů, samozřejmě můžeme, či někdy dokonce musíme vyhledat, zároveň je naše zdraví záležitostí především nás samých, našeho vědomého a jednoznačného rozhodnutí, na jehož základě se poté realita utváří…

Na tomto cd s radostí sdílím své zkušenosti, zážitky, poznatky s léčením a uzdravováním sebe sama. Čerpám především z východní moudrosti a práce s energiemi.

Jednotlivé meditace se spojují v harmonický celek, můžete si však vybrat ty z nich, které vás nejvíce oslovily a užívat je jednotlivě,podobně jako v případě potřeby sáhneme po konkrétních léčivých prostředcích. Meditační, dechové a vizualizační techniky jsou jednoduché, snadno si je zapamatujete a budete je pak moci sami praktikovat kdykoliv a kdekoliv se ocitnete.

 1. NA PLANETĚ ZEMI ………..01:54
 2. SÍLA OD KOŘENŮ………….02:40
 3. SPOJENÍ SE ZDROJEM……..02:29
 4. SÍLA PROUDÍ………………..02:47
 5. OČISTNÝ DECH……………..02:16
 6. ŽIVLY……………………… ...02:09, 03:29,02:17,03:28
 7. ANDĚLÉ………………………05:17
 8. VNITŘNÍ SLUNCE………… 04:32
 9. NA OSTROVĚ HARMONIE…02:58
 10. UŽ SE TO DĚJE!…………….02:26
 11. ROZHOVOR S TĚLEM…… .01:19
 12. OM…………………………...04:29

Doba trvání: 44.30 min / Hlas a text: Alita Zaurak / Hudba, zvuk a střih: Kamil Holub / Zpěv: Olga Vostřelová (9), Karel R. Marinov(12) / Sleeve note a ilustrace: Alita Zaurak / Grafické zpracování: Eva Dušejovská / Vydavatel: Mandalia, v roce 2016

JAK SI CD MŮŽETE POŘÍDIT?

Meditace zasílám v podobě Mp3 nahrávky přes úschovnu e-mailem.

Audionahrávky všech meditací jsou za jednotnou cenu 200 korun. Nyní sleva: všech pět audionahrávek za 600 korun!

V případě zájmu volejte či pište touto cestou své objednávky, v nichž, prosím, rovnou napište svou mailovou adresu. Peníze stačí poslat na účet poté, co nahrávka či CD v pořádku dorazí. Číslo účtu je 108837881/0300.

Přátelé, děkuji za váš zájem a přeji krásné a hluboké prožitky!